De Handschoen

One of two portraits of my youngest son I painted earlier this year . He is fond of everything mechanical, especially gardening and farming tools and machines. Gotta love his enthousiasm!

Eén van een tweetal portretjes van mijn jongste zoon die ik eerder dit jaar maakte. Hij is gek op alles wat mechanisch is, met name op tuingereedschap en landbouwvoertuigen. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.